วิธีมาด้วยรถส่วนตัว

บ้านเลขที่


54/83 แยก 11-11 ถ.นวมินทร์ 70
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กทม. 10240

เวลาทำการวันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์
เวลา 9:00 - 17:00
สำนักงานจะปิดหากไม่มีผู้แจ้งล่วงหน้าว่าจะมาใช้บริการ
ขอความกรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนมา English Clinic
สงวนลิขสิทธิ์โดย รศ.ดร.กรรณิการ์ ช่อไม้ทอง
โทรศัพท์: (085) 118-4942
ไลน์: kannikarclinic
อีเมล์: kannikarclinic@gmail.com
สำนักงานเปิด วันพฤหัสบดี-วันอาทิตย์ เวลา 9:00-17:00