วิธีสมัครเรียน

เลือกวิชาเรียนให้ถูกต้องควรเลือกวิชาที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของตน
หากไม่มั่นใจ กรุณาติดต่อ English Clinic ทางไลน์ kannikarclinic
หรือโทรศัพท์ปรึกษากับ อ.กรรณิการ์ ที่เบอร์โทรศัพท์ (085) 118-4942

English Clinic แนะนำให้เรียนตามลำดับขั้น
เพราะวิชาระดับล่างเป็นพื้นฐานสำหรับวิชาระดับบน

นัดวันสมัคร


ผู้สมัครจะต้องติดต่อ English Clinic เพื่อนัดวันสมัคร
English Clinic จะเตรียมใบสมัคร และเอกสารประกอบการเรียน ก่อนวันสมัคร

เตรียมค่าสมัคร


ผู้สมัครจะต้องจ่ายค่าเรียนในวันสมัคร

ผู้สมัคร สามารถจ่ายด้วยเงินสด หรือด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร
หากใช้การโอนเงินผ่านธนาคาร โปรดเตรียมส่งใบรับรองการโอน (สลิป)

เตรียมบัตรประจำตัว


ผู้สมัครจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยราชการ ที่มีรูปถ่ายของผู้สมัคร มาในวันที่สมัคร

English Clinic จะทำสำเนาของบัตรดังกล่าว และขอให้ผู้สมัครรับรองสำเนา

เตรียมหูฟัง


ผู้เรียนจะต้องเตรียมหูฟังของตนเอง
หูฟังจะต้องเป็นแบบอนาล็อก มีขั้วต่อแบบกลม ขนาด 3.5 มิลลิเมตร
หูฟังนี้มีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า "หูฟัง CD"


หูฟังสำหรับโทรศัพท์มือถือบางรุ่นใช้ได้ บางรุ่นใช้ไม่ได้
นักศึกษาสามารถนำหูฟังของตนเองมาลองได้

English Clinic มีหูฟังขายในราคาทุนสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีของตนเอง

เตรียมอาหารกลางวัน


ปัจจุบัน ไม่มีร้านอาหารตั้งอยู่ใกล้ English Clinic ดังนั้นผู้เรียนควรจะเตรียมอาหารกลางวันของตน
English Clinic มีตู้เย็นสำหรับเก็บอาหาร และเตาไมโครเวฟสำหรับอุ่นอาหาร ให้ผู้เรียนใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

English Clinic มีน้ำดื่ม กาแฟ ของว่าง และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


สงวนลิขสิทธิ์โดย รศ.ดร.กรรณิการ์ ช่อไม้ทอง
โทรศัพท์: (085) 118-4942
ไลน์: kannikarclinic
อีเมล์: kannikarclinic@gmail.com
สำนักงานเปิด วันพฤหัสบดี-วันอาทิตย์ เวลา 9:00-17:00